Forside

Velkommen til Gjerlev Varmeværk


 

Der er ikke længere bemanding på kontoret på varmeværket.

Ved spørgsmål ang. regning, flytning og lign. skal du kontakte:
Kvist & Jensen, (Revisions/kontor bureau).
Pt. er det hele ved at blive sat op til den fremtidige struktur.
Niels Jørgen er på værket (i driften), og kan træffes på telefonen, hvis der er noget akut. Ellers er vi nemmest at fange pr. email: gjvarme@gjvarme.dk

Vi har ikke længere pasnings aftaler med andre værker. Nu køre Gjerlev Varmeværk helt selvstændigt igen.

Sprøgsmål ang. Faktura, Aconto, flytninger mm.

Kontakt Lone Andersen

Mail: lfa@kvistjensen.dk
Telefon: 9858 1622