SMS Service

Vi har nettop lanceret en SMS service hvor vi kan advisere forbrugerne hurtigere hvis der er lednings brud, driftstop eller anden kritisk information i skal have i en fart.
Hvis man ikke ønsker at modtage SMS’er eller vil have tilføjet et nyt/andet telefon nr. kan det gøres i nedenstående vindue:

Drift status for Servicen: