Priser

Ændring af fast afgift pr. kvm.

Bestyrelsen har besluttet at ændre strukturen for den faste kvadratmeterafgift.

Tidligere har erhverv og nogle institutioner som f.eks. kirken været fritaget for at betale kvadratmeterafgift. Det har været svært at definere, hvem der skulle fritages for denne afgift.

Bestyrelsen har svært ved at se retfærdigheden i at nogle skal fritages for denne afgift medens andre forbrugere skal betale afgiften. Det har heller ikke været muligt at finde andre varmeværker der fritager nogle forbrugere fra denne afgift.

Fra og med varmeåret 2020/2021 vil der blive opkrævet kvadratmeterafgift ved alle forbrugere.

Før opkrævede man kvadratmeterafgift op til 180m2. Efter d. 1-7-2020 vil der blive opkrævet kvadratmeterafgift op til 200m2. Samtidig nedsættes afgiften pr. m2 fra 34 til 32kr. pr. m2.

For de som har været fritaget for afgiften, vil det selvfølgelig betyde en stigning i varmeprisen, men for de allerfleste vil det betyde en mindre nedsættelse af varmeprisen.

M2 areal bliver indhentet fra BBR registeret, og er der fejl der, skal du selv kontakte kommunen/BBR registeret for at få det ændret.
Vi er nød til at gøre det sådan for at undgå at skulle rundt og måle op ved folk. 

Priser 1/7 2024 – 30/6 2025: 

MWh (fremtidigt vil vi begynde at afregne i MWh) (1 MWh = 3.6GJ)
500,00 414,00 kr. / MWh excl. moms
625,00 517,50 kr. / MWh incl. moms

Prisen for et standard hus på 130m2, vil være 19.138kr incl. moms i 2024-2025

Fastafgift pr. M2 (op til 200 m2)
32,00 34,00 kr. excl. moms
40,00 42,50 kr. incl. moms

Abonnement
2.100,00 kr pr. år excl. moms
2.625,00 kr pr. år incl. moms

Rykker gebyr
100,00 kr. pr. gang (moms fri)

Ejerskifte gebyr
100,00 kr. (Moms fri)

Tilslutning til varmeværket
32.800,00 kr. excl. moms
41.000,00 kr incl. moms

Over 25 m. stikledning
Ring og hør om prisen

Tarifblad 01-07-2024